Musculoskeletale geneeskunde

Wat is musculoskeletale geneeskunde?

Musculoskeletale Geneeskunde (MSK) is een medisch vakgebied dat zich richt op het analyseren en behandelen van klachten van het houdings- en bewegingsapparaat. Het gaat om klachten van spieren, pezen, gewrichten.

De MSK arts integreert kennis van diverse vakgebieden die zich bezighouden met het bewegen. Door deze kennis te combineren ontstaat een nieuw perspectief op de klacht en kunnen aangrijpingspunten duidelijk worden die eerder niet in beeld zijn geweest. Een MSK arts behandelt zelf en werkt zo nodig samen met andere behandelaars.

Als de gegevens nog niet compleet zijn wijst een MSK arts u via de huisarts door voor aanvullend onderzoek. Afhankelijk van de uitslag komt u hierna terug bij uw behandelaar.

Met welke klachten kan ik naar een MSK arts of consulent?

Alle klachten van het bewegingsapparaat die elders niet afdoende of blijvend behandeld kunnen worden kunnen door een MSK arts of consulent in kaart gebracht worden. Zelfs als voor een onderliggende aandoening geen oplossing is kan soms verlichting bereikt worden.

In het bijzonder zijn de volgende klachten zeer geschikt voor MSK beoordeling:

  • Rug- en nekklachten
  • houdings- en arbeidsgerelateerde klachten
  • Gewrichtsklachten
  • Sportblessures
  • Hoofdpijnklachten

Wat gebeurt er tijdens een afspraak met een MSK behandelaar?

Eerst worden de klachten en eerdere behandelingen uitgevraagd. Ook komen reeds verrichte onderzoeken aan de orde. Daarna vindt een gespecialiseerd lichamelijk onderzoek plaats.

Aan de hand van deze gegevens wordt vastgesteld wat de vermoedelijk oorzaak is van de klachten en wat factoren zijn die de boel in stand houden of verergeren. Met u zal besproken worden wat behandelbare componenten zijn en waar mogelijk wordt direct binnen dezelfde afspraak een begin gemaakt met behandelen. Na een aantal behandelingen zal een evaluatie van ingezette behandeling plaatsvinden en waar wenselijk kan deze worden bijgesteld.

Veelgestelde vragen

De meest gestelde vragen over musculoskeletale geneeskunde (MSK)

Mensen kunnen klachten hebben van spierpijn en vermoeidheid tot 48 uur na de behandeling.

Als de nek is behandeld kan er ook sprake zijn van hoofdpijn en/of duizeligheid. Ook deze klachten trekken binnen een dag of 2 weg. De klachten waar u mee kwam zijn meestal niet direct weg. Ernstige bijwerkingen zijn zeer zeldzaam en komen met name voor bij mensen met een zekere kwetsbaarheid. Behandelingen worden daarom aangepast aan uw leeftijd, voorgeschiedenis en medicatiegebruik.

Als bijwerkingen heftig zijn of langer blijven bestaan is het goed om contact op te nemen met de behandelend MSK-arts.

Met ingang van 1 januari 2022 gelden de volgende tarieven:

  • Het eerste consult (45 min) kost €125
  • Een vervolgconsult (30 min) en kost €110
  • Verstrekken van informatie (advocaat/medisch adviseur) kost €110
  • Aanvraag onderzoek bij het Micro-biomecenter incl beoordeling en belafspraak excl laboratorium kosten € 150


U kunt direct afrekenen per pin of contante betaling.
De factuur krijgt u vervolgens via de mail thuisgestuurd. Deze kunt u desgewenst indienen bij uw verzekeraar.

Verzekeraars vergoeden behandelingen MSK vaak in een van de aanvullende pakketten. Het gaat dan niet van uw verplichte eigen risico af. Meestal wordt een deel vergoed. Het restant betaalt u zelf. Facturen worden niet gesplitst.

U wordt geadviseerd uw polisvoorwaarden door te nemen of contact op te nemen met uw verzekering welke vergoeding voor u geldt. Ook is er een lijst beschikbaar op de site van de beroepsvereniging www.NVAMG.nl. Voorwaarde voor vergoeding is een lidmaatschap bij de beroepsvereniging.

De MSK behandelaars bij Stadspoli Utrecht zijn allen lid van de NVAMG.

Nee, u kunt zonder verwijsbrief terecht.

Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk te behandelen. Mocht u toch ontevreden zijn over de behandeling, dan wordt u verzocht hierover in eerste instantie contact op te nemen met de betreffende behandelaar. Een gesprek kan duidelijkheid scheppen en wellicht kan de onvrede weggenomen worden. Indien dit voor u geen optie (meer) is kunt u kosteloos gebruik maken van de klachtenregeling van de NVAMG. U wordt dan door een onpartijdig en onafhankelijk klachtenfunctionaris benaderd.

Via deze link vindt u hierover meer informatie: Formulier klachtenproces NVAMG

Op de website www.mskzorg.nl kunt u aanvullende informatie vinden over musculoskeletale geneeskunde

Maak een afspraak