Diëtist

Voeding

U bent zich er misschien niet altijd van bewust; voeding speelt een belangrijke rol in uw leven. Elke dag, meerdere keren per dag, kiest u voedingsmiddelen die de gezondheid van uw lichaam beïnvloeden. De dagelijkse voedselkeuzes kunnen uw gezondheid slechts een klein beetje ten goede komen of schaden, en wanneer deze keuzes gedurende jaren en decennia worden herhaald, worden beloningen of gevolgen groot. Goed opletten op uw  voeding nu levert gezondheidsvoordelen op voor later.

Diëtist

In onze omgeving waarin het aanbod aan voedingsmiddelen overweldigend is, kunnen goede voedselkeuzes lastig zijn. Een diëtist kan u hierbij helpen. Als specialist op het gebied van voeding in relatie tot ziekte informeert, adviseert en begeleidt een diëtist u bij het maken van betere voedingskeuzes en hoe deze toe te passen in uw dagelijkse leven ter verbetering van gezondheid.

Met welke vragen kunt u naar een diëtist?

U kunt terecht voor informatie, advies en begeleiding over voeding bij/voor:

 • Gezond en volwaardig voedingspatroon
 • Gewichtsafname of -toename
 • Maag- en darmklachten
 • Eet- en slikproblemen
 • Zwangerschap
 • Ondervoeding en ondergewicht
 • Kinder- en ouderenvoeding
 • Revalidatietraject
 • Chronische aandoeningen als reuma, astma, COPD, dementie, hart- en vaatziekten
 • Diabetes
 • Kanker
 • Sportvoeding, ketogene voeding (koolhydraatarm) en Intermittend Fasting (vasten)
 • Herstelzorg Covid-19

Wat gebeurt er tijdens een consult met de diëtist?

Tijdens het eerste consult bespreken we uw wensen en/of klachten, eventuele medicatie, relevante medische gegevens, dieetgeschiedenis, werk-, gezins- en sociale omstandigheden.

In veel gevallen wordt uw lichaamssamenstelling gemeten als lengte, gewicht, BMI, vet- en spiermassa en wordt de gezondheid van uw cellen in kaart gebracht door middel van een Bia-meting. Met een Bia-meting kan tijdens een behandeling duidelijk in kaart worden gebracht of en hoe u vorderingen maakt.

Bij het eerste consult is het van belang dat u de volgende informatie meebrengt:

 • uw zorgpas
 • uw identiteitsbewijs
 • eventuele verwijzing van uw arts
 • overzicht van uw medicatie en voedingssupplementen
 • eventuele labuitslagen
 • een overzicht van uw voeding per dag over de afgelopen drie dagen


Samen met u wordt een behandelplan opgesteld en eventuele vervolgconsulten ingepland. De vervolgconsulten kunnen in overleg plaatsvinden op locatie, bij u thuis, telefonisch of online.

Veelgestelde vragen

De meest gestelde vragen over de diëtist

U kunt zonder verwijzing gebruik maken van de diëtist. Dit wordt Directe Toelating Dieetadvisering genoemd (DTD).

De diëtist heeft een geheimhoudingsplicht. Alles wat met u besproken is, wordt niet met derden besproken. Uitzondering hierop vormt de verwijzend arts/POH waarmee overleg kan worden gevoerd. Ook worden standaard schriftelijke rapportages gestuurd. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, geef dit dan aan op het AVG formulier wat bij uw eerste consult invult.

Begeleiding door een diëtist wordt voor de eerste drie behandeluren vergoed uit de basisverzekering van alle zorgverzekeraars met aftrek van het eigen risico (per kalenderjaar). Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. Als u twijfelt over de vergoeding, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Nadere informatie over vergoedingen, dieetpreparaten, aanvullende verzekering, gecontracteerde zorgaanbieders, orthomoleculaire geneeskunde kunt u terugvinden op https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/dieetadvies

Is uw vergoeding opgebruikt of u wilt geen gebruik maken van de zorgverzekering. In dat geval gelden ondergenoemde tarieven:

Eerste consult (60 min), inclusief administratie € 98,50
Vervolgconsult 30 minuten, inclusief administratie € 39,25
Vervolgconsult 15 minuten, inclusief administratie € 19,95
Toeslag huisbezoek € 25,–

Toelichting:
De consulttijd bestaat uit twee componenten:
1. Het consult, waarbij u aanwezig bent
2. Administratieve tijd die gebruikt wordt voor het berekenen en samenstellen van het advies (behandelplan), het informeren van de eventuele verwijzer en het registreren van uw gegevens. Hierbij bent u niet aanwezig. 

De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren.

De factuur ontvangt u vervolgens in uw mailbox of per post en kunt u indienen bij uw verzekeraar.

Consulten die niet minimaal 24 uur van tevoren geannuleerd worden, kunnen bij u in
rekening gebracht worden. Indien een te annuleren consult op de dag na een weekend of feestdag valt, annuleert u uiterlijk de werkdag ervoor, vóór 18.00.

De diëtist doet zijn uiterste best om u zo goed mogelijk te adviseren en te begeleiden. Mocht u toch niet tevreden zijn, dan kunt u contact opnemen met de diëtist. Een gesprek kan duidelijkheid scheppen en wellicht de onvrede wegnemen. Indien dit voor u geen optie (meer) is, kunt u kosteloos een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal de klacht in behandeling nemen. Het Klachtenloket is ook telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 12.30 uur via nummer: 030 310 09 29

Onze diëtist